• A magyar számviteli törvény szerinti éves beszámoló könyvvizsgálata
  • Konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata
  • IFRS szerinti beszámoló könyvvizsgálata
  • Nemzetközi vállalatcsoport magyar leányvállalata által készített jelentéscsomag vizsgálata
  • Átalakulási, egyesülési és kiválási vagyonmérlegek és vagyonleltárak könyvvizsgálata
  • Apport értékelés könyvvizsgálata
  • Egyéb pénzügyi kimutatások (pl. közbenső mérleg, deviza-áttérési mérleg) könyvvizsgálata