Nyomtatás
Share
Megosztás

Számlázó szoftverek bejelentése a NAV felé

SZÁMLÁZÓ PROGRAMOK ÉS ONLINE SZÁMLÁZÓ RENDSZEREK

KÖTELEZŐ BEJELENTÉSE A NAV FELÉ

Hatály: 2014. október 1.

Tisztelt Ügyfeleink!

A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet értelmében a számlázó programok és online számlázó rendszerek használatát és a használat befejezését a felhasználónak 2014. október 1-től be kell jelenteni az Adóhivatal felé.

1) Új használatbavétel: a bejelentést az alábbi tartalommal kell megtenni:

– szoftver neve, azonosítója (az azonosítót maga a szoftver készítője adta a szoftvernek, mely a szoftver elnevezése, mozaikszó, valamint verziószám),

– fejlesztő neve, és – ha van – adószáma,

– értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának neve, adószáma,

– beszerzésének, használatbavételének napja (saját fejlesztésű program használata esetén),

– ha a számlázó szoftver on-line felépítésű, (internet felhőben dolgozik) az adatokat szintén be kell jelenteni (rendszer neve, elérhetősége, online számlázást nyújtó neve, adószáma)

2) Használat befejezése: a használat befejezését követő 30 napon belül kell bejelenteni.

3) A 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybevett online számlázó programok, továbbá használatba vett saját fejlesztésű programok adatait az adóalany 2014. november 15-ig köteles bejelenteni.

Bővebb tájékoztatást az Adóhivatal 2014.09.02-én adott ki és tett fel a honlapjára: „TÁJÉKOZTATÓ a számlázó programok és online számlázó rendszerek használatához kapcsolódó, 2014. október 1-jétől teljesítendő bejelentési kötelezettségről”, valamint közzétette a bejelentő nyomtatvány tervezetét is:

http://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/nyomtatvanytervezetek_2014/SZAMLAZO_nyomtatvany_20140828.html

A nyomtatványt elnézve egyenlőre problémát jelenthet azon külföldi számlázó programok, integrált rendszerek számlázó moduljának bejelentése, melyet zömmel a külföldi tulajdonú leányvállalatok használnak, mivel az „értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának neve, adószáma” rovat magyar adószám beírását teszi lehetővé. Mivel a nyomtatvány kitölthető verziója még nem jelent meg, ezért nem tudjuk, hogy az adószám rovat üresen hagyása hibát jelez-e vagy sem.

A hivatkozott NGM-rendelet egyéb részei 2014. július 1-el lépnek hatályba, és hatálytalanná teszik a korábbi 24/1995. (XI.22.) többször módosított PM rendeletet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról.

Emlékeztetőül felsorolnánk még, hogy milyen követelményeket támaszt a rendelet a számlázó programmal kapcsolatban (melyet egy külföldön készült, de hazai alkalmazásra szánt programnak is tudnia kell):

–          kihagyás és ismétlés nélkül folyamatos sorszámozást biztosítson, és

–          a programot a használója bejelentse.

–          a program készítője a termékét névvel és verziószámmal kell, hogy ellássa.

–          a program rendelkezzen magyar nyelvű felhasználói dokumentációval (akár vásárlás, akár saját fejlesztés esetén), melyet a program készítője a használónak átad, aki azt, az azzal előállított számlák elévülési idejéig köteles megőrizni.

Számlázó szoftverek bejelentése a NAV felé