KATA 2021. Kisadózókat (KATA) érintő változások 2021. január 1-től A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. tv. (továbbiakban KATA/KIVA tv.) 2021. január 1-től lényeges változásokat tartalmaz a Kisadózó Vállalkozások Tételes Adójával (KATA) kapcsolatban. Az új rendelkezések mind az eljárási szabályokat, mind az adó mértékét érintik:

  1. január 1-től egy magánszemélynek csak egy KATA-s jogviszonya lehet egyszerre. Több KATA-s jogviszony esetén, ha valaki 2020. december 31-ig nem választott és törölte a többi KATA-s jogviszonyát, a NAV 2021. január 1-vel automatikusan a legkorábban bejelentett és még élő jogviszonyt tartja meg, a többit törli. Ha ez nem egyezik meg az adózó szándékával, azt a szokásos törlési és bejelentési szabályok szerint tudja megváltoztatni.
  2. 2021-től a KATA-s adózónak fizetett juttatások után a kifizetőt 40% adó terheli. Ezen adó alól mentesül kifizetőnként és KATA-s adózónként évente az első 3.000.000 Ft juttatás, amennyiben a kifizető és a KATA-s adózó az Art. vonatkozó szabályai alapján nem minősülnek kapcsolt vállalkozásnak.
  3. Amennyiben a KATA-s vállalkozás nem belföldi kifizetőtől kap juttatást, a 40%-os adót a megszerzett jövedelem 71,42%-a után a KATA-s vállalkozásnak kell megfizetnie. Partnerenként 3.000.000 Ft bevétel ebben az esetben is mentesül az adó alól, amennyiben a juttató és a KATA-s vállalkozás az Art. értelmében nem minősül kapcsolt vállalkozásnak.
  4. Ahhoz, hogy a kifizető a fenti adófizetési kötelezettségének meg tudjon felelni, és az esetleges többletköltségeket figyelembe tudja venni, a KATA-s vállalkozásoknak már a szerződéskötéskor tájékoztatniuk kell partnerüket arról, hogy a KATA hatálya alá tartozó adózók. Az átmeneti rendelkezés szerint a 2021. január 1-jét megelőzően kötött szerződések esetében a KATA-s vállalkozásnak 2021. január 15-ig kell külön nyilatkozatot tennie a kifizető felé. A nyilatkozattételt nem helyettesíti az a tény, hogy a számlákra továbbra is fel kell vezetni, hogy a kiállító „Kisadózó”.
  5. A 2. és 3. pontban leírt adót a fizetésre kötelezettnek a következő hónap 12. napjáig kell bevallani és megfizetni.

Fontos tudni, hogy belföldi vállalkozások között az adó fizetésére minden esetben a vevő kötelezett, azt a számlán felül köteles megfizetni és nem a kisadózótól kell levonnia. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben a teljesítések éves értéke eléri a 3 millió forintot, az ezt meghaladó teljesítések költsége 40%-kal emelkedik.