PMT változás-HU

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásával kapcsolatban új törvény került elfogadásra: a 2017. évi LIII. törvény (a
továbbiakban: PMT.), melyben előírtaknak megfelelően minden partnerünk kapcsán rögzítenünk kell
a cég (cégcsoport esetén a végső anyavállalat) mögött álló magánszemély (tényleges tulajdonos)
adatait.
A törvény alapján a Tényleges tulajdonos:
· az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetve (akár közeli hozzátartozója, akár a
társaságban tulajdoni hányaddal bíró, ún. „köztes társaságban” meglévő részesedése révén) a
szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy
egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a szervezet felett,
· az a természetes személy, aki a szervezetben meghatározó befolyással rendelkezik (melynek
feltétele, hogy tetszőleges tulajdoni hányada mellett jogosult a társaság vezető tisztségviselői
vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy a
tulajdonostársakkal kötött megállapodás alapján azok a befolyással rendelkezővel azonos
tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati
jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek),
· a fenti két pontban meghatározott természetes személy hiányában a szervezet vezető
tisztségviselője,
· bizonyos esetekben az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet
végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol egy másik
természetes személy ügyfél tevékenysége felett.
Szintén rögzítenünk kell, hogy a tényleges tulajdonos kiemelt közszereplőnek minősül-e, vagy annak
közeli hozzátartozója, élettársa, vagy ilyen személlyel közismerten közeli kapcsolatban áll. A tényleges
tulajdonosi információkat egy, az EU minden tagállama által vezetett központi nyilvántartásba kell
feltölteni.
Fentiek miatt kérjük Önöket, hogy előzetesen készüljenek fel adatszolgáltatási kötelezettségük
teljesítésére, a szükséges adatlapokkal kollégáink keresni fogják Önöket.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az előírások szerint a korábban megadott adataikban, illetve a tényleges
tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5
munkanapon belül társaságunkat írásban tájékoztatniuk kell.