NAV-MKVK közös közlemény a könyvvezetési és beszámolókészítési előírásoknak való megfelelésről

A multinacionális vállalatok magyarországi tagvállalatainál tapasztalható könyvvezetési és beszámolókészítési sajátosságok kapcsán a NAV és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Közös közleményt adott ki, melyben fokozottan felhívják az érintett cégek figyelmét a hazai előírásoknak való megfelelés fontosságára. Ez előrevetíti, hogy az ellenőrzések során az adóhatóság várhatóan szigorúbban fogja megítélni, hogy a magyar számviteli standardoktól eltérő szabályok szerint (US GAAP/IFRS) vezetett nyilvántartások (akár utólagos korrekciókkal együtt) mennyiben felelnek meg a magyar hatályos előírásoknak.

A főbb megállapításaik:

– a számviteli törvényben szereplő egységes számlakeret alapján olyan számlarendet kell kialakítani, amely a beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja,

– a gazdálkodó köteles az előírt szerkezetben és tagolásban beszámolót készíteni magyar nyelven, amely a magyar nyelvű könyvvezetésen alapszik,

– a könyvviteli nyilvántartásnak áttekinthetőnek, folyamatosnak és zárt rendszerűnek kell lennie, nem elfogadható az a gyakorlat, miszerint a könyvelést a US GAAP/IFRS szerint vezetett nyilvántartások rendszeren kívüli korrekciójával valósítják meg (pl. külön táblázatokkal),

– a számviteli nyilvántartásoknak lehetővé kell tenniük az adójogszabályoknak való megfelelés adóhatóság általi részletes vizsgálatát.

Ha a fentieknek nem tud egy vállalkozás maradéktalanul eleget tenni, akkor az azzal a kockázattal jár, hogy az adóhatóság megállapíthatja: a könyvvezetés nem alkalmas az adóhatósági ellenőrzés lefolytatására, emiatt pedig mulasztási bírságot szabhat ki, egyes tételek adóalap csökkentő elszámolását megtagadhatja, vagy akár becsléssel állapítja meg az adó mértékét.

A közlemény teljes szövege az alábbi linken érhető el:

https://www.mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/NAV_Kamara_kozlemeny_20180607