Külföldi bankszámla hírlevél_2018_HU

Külföldön vezetett bankszámlák adatainak bejelentési
kötelezettsége
A 2018. január 1-től hatályos 2017. évi CL. tv. (Új Art.) 1. melléklete kibővítette azon adatok
körét, melyeket ezentúl az adózóknak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé be kell jelenteni. A
legfontosabb változás, hogy a cégbírósági bejegyzésre kötelezett adózóknak a külföldi
pénzintézetnél vezetett valamennyi számlaszámát (a számlavezető bank nevével és a számla
nyitásának dátumával együtt) be kell jelenteni. A változások bejelentésre továbbra is a már
megszokott 15 napos határidő áll rendelkezésre.
A törvény hatályba lépésének napján már meglévő számlaszámokat az átmeneti rendelkezések
(271.§. (16)) értelmében 2018. január 31-ig kell bejelenteni.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása mulasztási bírságot vonhat maga után.