Tájékoztató IPA mérséklés, telephely bejelentés

Fontos kiegészítés az Iparűzési adóelőleg mérséklése iránti kérelmek benyújtásáról

 

A 639/2020. Korm. rendelet értelmében azon vállalkozások, amelyek a rendelet értelmében mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek (csoportszinten számított 2019. évi nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük nem haladja meg a 4 milliárd Ft-ot és a foglalkoztatotti létszám 250 főnél kevesebb), választásuk alapján legfeljebb 1%-os iparűzési adókulcsot alkalmazhatnak a 2021-es adóévre.

A rendelet a fizetendő előlegek tekintetében 50%-os mérséklést ír elő, amennyiben az adózó a feltételek meglétéről 2021. február 25-ig nyilatkozik. A nyilatkozatot elektronikus úton, a NAV felé kell benyújtani a 21NYHIPA nyomtatványon, amit a NAV továbbít a helyi önkormányzatok felé.

 

FONTOS! A NAV a fenti nyilatkozatot csak azon Önkormányzatok felé továbbítja, amelyek a rendszerében 2021. február 25-ig a Helyi adó törvény (Htv.) szerinti telephelyként is be vannak regisztrálva.

 

A NAV-nál erre a regisztrációra 2020. január 1. előtt nem volt lehetőség, így ezen telephelyek tekintetében Változásbejelentő nyomtatványt (gazdasági társaságok esetében ez a 21T201T) kell benyújtani. A korábban már bejelentett telephelyeket „M-módosítás” kóddal regisztrálni kell Htv. szerinti telephelynek is, a megfelelő kódkockába „1-igen”-t kell jelölni. Ha a telephely 2020. január 1. után lett bejelentve, akkor célszerű ellenőrizni, hogy valóban „1-igen” lett jelölve.

Ha a társaság korábban elmulasztotta egyes telephelyeinek bejelentését, akkor azt most a Változásbejelentő lapon „U-új bejelentés”-ként kell rögzíteni.

Szintén fontos, hogy a Cégbejegyzést követően a székhelyről a Cégbíróság hivatalból értesíti az adóhatóságot, de a Htv. szerinti telephelynek minősülés tekintetében továbbra sem továbbít információt, alapértelmezetten „2-Nem” van a NAV rendszerében, így valamennyi vállalkozás székhelye tekintetében is meg kell tenni a regisztrációt, ha ez 2020. január 1-jét követően még nem történt meg. Ennek módja annyiban tér el a telephelynél leírtaktól, hogy a Változásbejelentő lapon a székhely résznél „U-új adat” kódot kell választani és szintén jelölni, hogy a Htv. szerinti telephely „1-igen”.

 

A Helyi iparűzési adóelőleg 50%-os mérséklésével kapcsolatban tett nyilatkozat kizárólag azon települések tekintetében tekinthető benyújtottnak, amelyeken a székhely és/vagy telephely a fenti módon 2021. február 25-ig a NAV rendszerében regisztrálva lett. Az elmulasztott változásbejelentés a adóelőleg mérséklésétől való végleges elesést jelenti, ugyanakkor a nyilatkozat elmulasztása, vagy nem megfelelő benyújtása a kedvezményes, legfeljebb 1%-os adókulcs érvényesítését az éves bevallásban nem zárja ki.