Tájékoztató_innovációs_járulék_2019

Tájékoztató az Innovációs járulékfizetést érintő, 2019. január 1-től hatályos változásról

A Tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 2019. január 1-től hatályos módosítása ismételten megváltoztatta a járulékfizetésre kötelezettek körét. A változás azokat az adózókat érinti, akik saját mutatóik alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősültek, de a tulajdonosi szerkezet okán, a kapcsolódó vállalkozásokkal összesített adataik alapján már nem minősülnek annak. Ezek a vállalkozások a 2019. január 1-én vagy azt követően induló üzleti években már innovációs járulék fizetésre kötelezettek.

Előlegfizetés:

Azon vállalkozások számára, amelyek korábban is fizettek innovációs járulékot, nincsen változás, a bevallásban megállapított előlegeket kell határidőig megfizetniük.

Azon vállalkozásoknak, melyek korábban (2019. január 1. előtt) nem voltak Innovációs járulék fizetésére kötelezettek, külön előlegbevallást kell benyújtaniuk és az előleget megfizetniük az alábbiak szerint:

Az adóév 1. és 2. negyedévére a negyedévet követő hónap 20-ig az éves adó várható mértékének időarányos része, majd az adóév 5. hónapjának utolsó napjáig az előző év adatai alapján meg kell állapítani a járulékelőleg mértékét a következő 4 negyedévre.

Ez naptári éves adózó esetén a következő bevallásokat és számításokat jelenti:

Vonatkozási időszak Bevallási határidő Nyomtatvány számítási alap Fizetési határidő
2019. 1. negyedév 2019. ápr. 20. (23.) 1949-01 2019-es várható adatok ápr. 20. (23.)
2019. 2. negyedév 2019. júl. 20. (22.) 1949-01 2019-es várható adatok júl. 20. (22.)
2019. 3-4. negyedév;
2020. 1-2. negyedév 2019. máj. 31. 1949-02 2018-as tény adatok negyedévet követő hónap 20.

Azon adózóknak, akikre vonatkozik az üzleti év utolsó hónapjának 20-ig (naptári éves adózóknál dec. 20-án) esedékes feltöltési kötelezettség, a fenti előlegek figyelembe vételével kell az esedékes feltöltést megtenniük.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdéseik merülnek fel, irodánk szívesen áll rendelkezésükre.