HIPA változások 2021.01.

 

Helyi iparűzési adó mértékének átmeneti csökkentése 2021-re

 

A 2020. december 22-én megjelent 639/2020 illetve 640/2020-as számú kormányrendeletek értelmében a koronavírus-világjárvány nemzetgazdasági hatásainak enyhítése érdekében a kormány a KKV szektor egy jelentős körére a 2021-es adóévre vonatkozóan 1 %-ra csökkenti a helyi iparűzési adó mértékét, amennyiben az adott önkormányzati rendeletben a 2021. évben végződő adóévre érvényes adómérték magasabb, mint 1%.

 

Ezzel a lehetőséggel azon vállalatok élhetnek, melyek a 2004. évi XXXIV., ún. KKV törvényben szereplő korlátoknak az alábbiak szerint felelnek meg:

 

  • a 3. §. (1) bekezdés b) pontjában szereplő értékek helyett (a kapcsolódó- és partnervállalkozásokkal együtt számított) nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük nem haladja meg a 4 milliárd forintot, és
  • az összes foglalkoztatotti létszám 250 főnél kevesebb (szintén az összevont adatok alapján).

 

A vállalkozásoknak, amennyiben a csökkentett helyi iparűzési adókulcsot igénybe kívánják venni,
2021. február 25-ig nyilatkozniuk kell a feltételeknek való megfeleléséről az illetékes önkormányzati adóhatóság felé.

 

Ezen felül vannak bizonyos kizáró kritériumok is (például az átmeneti támogatások felső határát elérő vállalkozások), ezekkel kapcsolatban forduljanak bizalommal kollégáinkhoz.