Tájékoztató távmunka 2020 november

 

Az egészségügyi veszélyhelyzet során a távmunkát érintő szabályok

A Kormány 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idejére könnyítésekkel teszi egyszerűbbé az otthoni munkavégzést.

A kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel eltérjen a Munka Törvénykönyvének 196. §-ától. Ennek lényege, hogy a távmunkáról és annak speciális szabályairól a feleknek közös megegyezéssel írásban meg kell állapodni, de nem szükséges a munkaszerződés módosítása. Ez elsősorban adminisztratív könnyítést jelent a munkáltatóknak, meggyorsítja az átállást az otthoni munkavégzésre.

A rendelet értelmében a veszélyhelyzet ideje alatt nem kell alkalmazni a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A. §-át sem. Ez első sorban azt jelenti, hogy a munkáltató nem köteles a munkavégzéshez a munkavállaló által biztosított eszközöket és a kialakított munkaterületet előzetesen munkavédelmi szempontok alapján megvizsgálni. A rendelet ugyanakkor nem tér ki arra, hogy a munkavállaló által biztosított eszközök által okozott balesetek esetén a felelősség kit terhel.

tavaszán hasonló könnyítések voltak. Az akkor kialakult joggyakorlat alapján a munkavégzéssel összefüggő baleseteket továbbra is munkahelyi balesetnek tekintendőek, de azokat szigorúan el kell különíteni a munkaidő alatt, de háztartási balesetnek tekinthető sérülésektől.

A távmunkával kapcsolatban felmerült többletköltségek térítésével kapcsolatban a kormányrendelet úgy módosítja az Szja tv. költségelszámolással kapcsolatos rendelkezéseit, hogy amennyiben a munkavállaló a 3. sz. melléklet I. 23. c) és d) pontja szerint tételesen nem számol el költséget (internethasználati, közüzemi vagy ingatlanbérleti díjat), akkor a munkáltató és a munkavállaló megállapodása szerint költségként további igazolás nélkül elszámolható havonta legfeljebb a mindenkori minimálbér 10%-nak megfelelő összeg (2020-ban ez 16.100 Ft). Amennyiben a távmunka nem érinti az adott hónap valamennyi munkanapját, ezt a korlátot időarányosan kell számolni.