Adózási és beszámoló határidő módosítása

Adózási, beszámolási határidők változása és egyéb könnyítések – 2020

(140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet)

 

A számviteli törvény szerint készülő beszámolók határideje 2020. szeptember 30-ra módosul, abban az esetben, ha az eredetileg 2020. április 22. és szeptember 30. közé esne.
Nem vonatkozik ez a könnyítés a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (pl. tőzsdei cégek, bankok, biztosítók) beszámolóira.

A rendelet 2020. szeptember 30-ra módosítja az adózási határidőket (adómegállapítási, bevallási, fizetési, valamint adóelőleg megállapítási és bevallási kötelezettség) azon esetekben, ahol az eredetileg 2020. április 22. és szeptember 30. között volt esedékes – az alábbi adóknál:

  • társasági adó
  • kisvállalati adó
  • energiaellátók jövedelemadója
  • helyi iparűzési adó
  • innovációs járulék.

Amennyiben az eredeti jogszabály alapján az adóelőleg-bevallás még nem került benyújtásra, akkor szeptember 30-ig a legutóbbi rendelkezésre álló bevallás szerint kell előleget fizetni, azonos összegben és rendszerességgel. Kérhető ezen előlegek mérséklése – azok esedékessége előtt -, ha az adózó számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóelőleg összegét.

A veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő harminc (30) napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt, illetve végrehajtási eljárásra való hivatkozással az adózó megbízható adózói minősítése nem szüntethető meg.

Ha adófizetési nehézség merül fel a vállalkozásnál a veszélyhelyzet miatt, akkor egy alkalommal, legfeljebb ötmillió forint összegű adóra kérhet legfeljebb hat havi fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi részletfizetést – pótlékmentesen.

Abban az esetben, ha az adófizetés a vállalkozást ellehetetlenítené, a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik (30.) napig kérhető egy adónem tekintetében az adó tartozás 20%-kal, maximum 5 millió forinttal történő mérséklése. Ez esetben viszont az előzőekben említett fizetési könnyítés nem vehető igénybe.