2019 júliusi vált. TAO-kapcsán

2019. júliusi változások a társasági adó kapcsán
Július 12-ével elfogadásra kerültek az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításának javaslatai, ezek közül a társasági adó, a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék tekintetében a fontosabbakat az alábbiakban bemutatjuk:
Társasági adó törvény:
a) A december 20-i adóelőleg-kiegészítési kötelezettség eltörlésre kerül – már a 2019. évtől. Az indoklás szerint az adózó 2019. adóév vonatkozásában választása szerint teljesítheti a feltöltési kötelezettséget, és ha él ezzel a választással, akkor adófelajánlást is tehet. A választás megtételének határideje a 2019. adóév utolsó hónapjának 20. napja és a határidő jogvesztő.
b) A törvény 4 §-a kiegészül a vagyonkezelő alapítvány definíciójával, s vonatkozó rendelkezéseivel.
c) A csoportos adóalanyiság témakörében pontosítások történtek.
d) A fejlesztési adókedvezményt illetően az értékhatárt csökkentik a következő 3 évben a kis- és középvállalkozások által megvalósított beruházások esetében:
• a kihirdetést követő naptól (07/23) a kisvállalkozások esetében az értékhatár 300 millió forint, középvállalkozások esetében 400 millió forint
• 2021-től 200 millió forint, illetve 300 millió forint, míg
• az értékhatár 2022-től 50 millió, illetve 100 millió forintra csökken.
e) A fejlesztési adókedvezmény tekintetében a 2020. január 1-jétől kezdődően bejelentett beruházások vonatkozásában a törvényjavaslatban szereplő létszám- és bérköltség feltételek eltörlése helyett végül a létszám megtartásának kötelezettsége került megszavazásra.
A helyi iparűzési adónál viszont megmaradt az adó előleg kiegészítési kötelezettség azon kettős könyvvitelt alkalmazó vállalkozásnak, ahol az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot elérte.
Az innovációs járulék előleg-kiegészítési kötelezettség szintén megszűnik, melyet eddig az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig kellett teljesíteni.
2019. július 25.