Online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség 2018. július 1-től

2018. évi online számlázás

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 2018. július 1-től hatályba lépő főbb változásaira szeretnénk felhívni a figyelmet: Összesítő jelentés készítése kapcsán: a bejövő és kimenő számlákban szereplő áthárított adóra vonatkozó korábbi 1.000.000 Ft-os értékhatár csökkentésre kerül 100.000 Ft-ra, illetve Bevezetésre kerül az online adatszolgáltatás a kimenő számlák kapcsán: a 100.000 Ft áthárított adót elérő számlákról a NAV által erre a célra biztosított elektronikus felületen adatszolgáltatást kell teljesíteni:

  • a számlázó programmal kiállított számla kiállítását követően azonnal, a számla véglegesítése után (amikor további módosítás már csak helyesbítő számla kiállításával lehetséges) emberi beavatkozás nélkül, a számlázóprogramnak automatikusan kell ezt megtennie,
  • nyomdai úton előállított számlák esetén 5 naptári napon belül, illetve 500 eFt áthárított adó felett 1 naptári napon belül. Az értékhatárt elérő számla adatait kézzel kell rögzíteni a webes felületen.

Az online adatszolgáltatás kapcsán megjegyzendő, hogy a felület tesztelése jelenleg is folyik, így kisebb változtatások nem zárhatóak ki, ugyanakkor érdemes mindenkinek időben elkezdeni a felkészülést az éles üzemre. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása mulasztási bírságot (számlánként(!) 500 eFt, illetve magánszemély adózó esetén 200 eFt) vonhat maga után.