Nyomtatás
Share
Megosztás

Kapcsolt vállalkozás körének bővülése

Kapcsolt vállalkozások körének bővülése 2015. január 1-től

A Társasági adóról szóló törvény (Tao tv.) szerint 2015. január 1-től kapcsolt vállalkozásnak minősül (a korábbiakon felül) az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg (Tao tv. 4.§ 23.f)).

Véleményünk szerint alaphelyzetben minden céget, ahol az ügyvezetés azonos, kapcsolt vállalkozásnak kell tekinteni, kivéve, ha a vállalkozás bizonyítani tudja, hogy az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás nem valósul meg.

A fenti szabály következtében ezek a társaságok is piaci árakat kell, hogy alkalmazzanak az egymással kötött ügyleteikben, illetve, ha mégsem, akkor a társasági adó alapját kell megfelelően módosítani. Ezekre az ügyletekre transzfer ár dokumentáció-készítés is szükségessé válhat.

Az Adózás rendjéről szóló törvény (Art.) is átvette ezt a fogalmat (178.§ 17.f)).

Az Art. szerint bejelentési kötelezettség kapcsolódik a kapcsolt vállalkozásokhoz: az adózónak be kell jelentenie az állami adóhatósághoz a kapcsolt vállalkozásnak minősülő másik személy nevét (elnevezését), székhelyét (telephelyét) és adóazonosító számát az első szerződéskötésüket követő 15 napon belül, valamint a kapcsolt vállalkozási viszony megszűnését a megszűnést követő 15 napon belül. (Art. 23.§ (4)b)).

Új helyzetek (mindenütt feltételezve, hogy az ügyvezetés azonos és megvalósul az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás):

–          Vállalkozás és 50%-nál kisebb irányítással rendelkező tagja: 2015. január 1. előtt nem voltak kapcsolt vállalkozások, ezután viszont igen, mivel közötti tagi jogviszony áll fenn (társasági szerződés alapján), vagyis a kapcsolt vállalkozást 2015. január 15-ig be kell jelenteni az adóhatósághoz.

–          Vállalkozás és vele aktív szerződéses viszonyban lévő partnere: mivel korábban kötött szerződés alapján történik rendszeres teljesítés, a kapcsolt vállalkozást 2015. január 15-ig be kell jelenteni az adóhatósághoz.

–          Ha a fenti eset úgy módosul, hogy volt már közöttük szerződés, de az jelenleg nem aktív (mivel lezárult, illetve nincs rendszeres teljesítés), akkor véleményünk szerint csak egy új szerződés megkötését követően kell a bejelentést megtenni.

Mindezeken felül szintén meghatározó szerepe van a kapcsolt viszonynak a Helyi adókról szóló törvény (Hatv.), az iparűzési adó vonatkozásában. Mivel a Hatv. a Tao. tv. kapcsolt vállalkozás fogalmára hivatkozik (39. § (6)), ezért az iparűzési adó számításánál ezeknek az új értelemben kapcsolttá váló feleknek az adóalapját is be kell vonni az összevont adóalapba, viszont továbbra is csak akkor, ha az elábé és közvetített szolgáltatások együttes összege meghaladja a kapcsolt fél nettó árbevételének 50%-át.

Szintén fontos kiemelni, hogy a számviteli törvény szerinti kapcsolt vállalkozás fogalom nem változott, vagyis pl. a konszolidációra érvényes szabályok változatlanok maradtak.