Nyomtatás
Share
Megosztás

Időszakos elszámolású ügyletek áfa szabályainak változása 2014.07.01-től

VÁLTOZÁS AZ IDŐSZAKOS ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK
ÁFA SZABÁLYOZÁSÁBAN

Hatály: 2014. július 1-től

Tisztelt Ügyfeleink!

Jelen hírlevelünkben összefoglaljuk a 2014.07.01-től érvénybe lépő szabályozás legfontosabb elemeit, valamint ízelítőt szeretnénk adni a szakmában a témával kapcsolatban már megfogalmazódott gyakorlati kérdésekből.

Mikortól kell alkalmazni az új szabályozást?

A rendelkezéseket akkor kell alkalmazni, amennyiben a következő két feltétel együttesen teljesül:

–          az időszak 2014. június 30. követően kezdődik, és

–          a fizetési esedékesség 2014. június 30-át követő napon áll be.

Mit jelent az új szabályozás elméletben?

Ha a felek az általuk kötött szerződés alapján a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el, vagy a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg, a teljesítés időpontja az érintett időszak utolsó napja.”

Kivételt képeznek ez alól a közszolgáltatások, és a telekommunikációs szolgáltatások, melyeknél a teljesítés időpontja továbbra is a számla fizetési esedékességének napja.

Mit jelent az új szabályozás gyakorlatban?

a)      felek megállapodása alapján az ügylet elszámolása az elszámolt időszakot követő napokban történik

a1) június havi takarítási díjat július 5-én számlázzák ki, fizetési határidő július 20.: mivel itt maga a számlázott időszak június 30. előtti, ezért erre még a régi szabályozás vonatkozik, az  áfa szerinti teljesítési időpont július 20, vagyis a számlát a júliusi áfa bevallásban kell feltüntetni,

a2) július havi takarítási díjat augusztus 5-én számlázzák ki, fizetési határidő augusztus 20.: mivel itt a számlázott időszak június 30-át követően kezdődik, ezért erre már az új szabályozás vonatkozik, az áfa szerinti teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja, vagyis július 31., ezt a számlát a júliusi áfa bevallásban kell feltüntetni,

a1) + a2) figyelem, akinek ilyen szerződése van, azoknak július hónapra vonatkozóan két havi áfa mennyiséget kell bevallani és fizetni.

b)     felek megállapodása alapján az ügylet elszámolása az elszámolt időszakban, vagy azt megelőzően történik

b1) Maradva a fenti példánál ez azt jelenti, hogy az augusztus havi takarítási díjat pl. augusztus 5-i (tárgyhavi), vagy július 31-i (előző havi) esedékességgel bekéri a vállalkozás a partnertől. Az eddigi gyakorlat alapján ez úgy működne, hogy a vállalkozás kiküldené a számláját a díjról, és az áfát a számla fizetési határideje szerint vallaná be.

Az új szabályozás értelmében azonban díjfizetés történik az áfa szerinti teljesítési időpont – azaz augusztus 31 – előtt, pl. augusztus 5-én vagy július 31-én, amennyiben a vevő valóban fizet, ebben az esetben ez már ELŐLEG-nek minősül.

Erre tekintettel a folyamatot nem számlával kell indítani, hanem díjbekérővel. Amennyiben a vevő fizet, akkor a pénzmozgás napjával, mint teljesítési időponttal ki kell állítani az előlegszámlát. A számviteli időszak végén pedig ki kell állítani augusztus 31-i teljesítéssel a nullás végszámlát. Ebben az esetben az áfa szerinti teljesítési időpont a pénzmozgás napja.

b2) Ha a partner a díjbekérő ellenére nem fizeti ki az ellenértéket az elszámolt időszak utolsó napjáig, akkor beáll az áfa törvény főszabálya, vagyis a számlát a teljesítést követő legkésőbb 15 napon belül ki kell állítani. Az áfa teljesítési időpontja augusztus 31. lesz, a számla kifizetettségtől függetlenül az augusztus havi áfa bevallásba kerül.

Problémák a gyakorlatban, avagy mit mond a szakma?

–          A b1) példában említett díjbekérő  – előlegszámla – végszámla folyamat jelentős adminisztratív terhet ró a vállalkozásokra.

Hatályban van ezzel kapcsolatban egy 2013/24. sz. Adózási kérdés, melynek értelmében, ha 100%-os előlegfizetés történik a teljesítéshez kapcsolódóan, akkor már az előleg számla egyben végszámlaként funkcionálhat. Az előlegszámlán jelölni kell, a majdani valós teljesítés időpontot – esetünkben augusztus 31. -, és jelezni, hogy további ellenérték rendezésére nem kerül sor.

Nem alkalmazható ez az egybizonylatos megoldás olyan esetben, amikor devizában állítják ki a számlát, hiszen ilyenkor a végszámla teljesítés időpontjában érvényes árfolyam még nem ismert az előleg átvételekor.

–          Kérdéses, hogy valóban szükség van-e előlegszámlára a b1) esetben akkor, ha a pénz az áfa teljesítés hónapjában érkezik meg, vagyis augusztus 5-én, hiszen az áfát ugyanarra az időszakra (pl. hónapra) vonatkozóan kell bevallani.

Bízunk abban, hogy a hivatalos szervek még a szabályozás életbe lépése előtt kiadnak egy részletes iránymutatást az azt alkalmazók számára. A mai napig csak a szakma alkalmazói tesznek közzé értelmezéseket, véleményeket, és fogalmaznak meg gyakorlati kérdéseket, de a törvényi szövegen és annak indoklásán kívül nem áll rendelkezésre hivatalos magyarázat.

Ajánljuk továbbá a TMCFirst hírlevelét ugyanebben a témában:

http://www.tmcfirst.hu/blog/idoszakos-elszamolassal-kapcsolatos-valtozasok-az-altalanos-forgalmi-ado-rendszereben/